Make your own free website on Tripod.com

Αρωματικά Φυτά
Home Το σχολείο μας Που βρισκόμαστε Τα νέα μας Εκδηλώσεις Προγράμματα Π.Ε. Λαϊκή Παράδοση Links Επικοινωνία Οι Ζωγραφιές μας

 

 

 

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

 τα αρωματικά φυτά

     και βότανα του τόπου μας

                    στην αυλή του σχολείου μας

                                          ΧΑΝΙΑ 2002-2003

Ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την συγχρηματοδότηση της Ενωμένης Ευρώπης υπό την διαχείριση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Με το παραπάνω πρόγραμμα Π.Ε. θα ευαισθητοποιήσουμε  τα παιδιά στις ομορφιές της  φύσης, θα τα βοηθήσουμε  γνωρίσουν τα αρωματικά φυτά και βότανα του τόπου μας μέσα από τις οσμές, τα σχήματα, τα χρώματα, τους ήχους. τους μύθους, την ιστορία, την λογοτεχνία, την ποίηση, την ζωγραφική, την μουσική, το θέατρο.

Θα αποκτήσουν δεξιότητες, με την ενεργή συμμετοχή τους μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και αποδοχής του άλλου, στο χώρο του σχολείου τους, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και την βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος και επομένως  την βελτίωση της ποιότητας ζωής στο σχολείο σ΄ ένα ευχάριστο περιβάλλον με κατάλληλο  παιδαγωγικό κλίμα  αναπτύσσοντας τις απαραίτητες εκείνες σχέσεις που κτίζονται με δημοκρατικές συνθήκες και με τον σεβασμό στον άνθρωπο και σε ότι τον περιβάλλει..

        ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ø   Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης.

Ø   Η ενίσχυση της παρουσίας του πράσινου και της φύσης γενικά, στον υπαίθριο σχολικό χώρο, με στόχο την αισθητική και οικολογική αναβάθμιση του.

Ø   Η ενίσχυση και η  παρουσία  της φύσης στον αστικό ιστό.

Ø   Η παροχή ποικίλων ευκαιριών για βιωματική μάθηση..

Ø   Ο περιορισμός των φαινομένων βίας και βανδαλισμού.

Ø   Η συνειδητοποίηση από τους μικρούς μαθητές της ανάγκης της  δικής τους παρέμβασης στα κοινά καθώς και η ανάγκη της συνεργασίας της σχολικής κοινότητας  για την αισθητική, λειτουργική, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας βελτίωσης του σχολικού περιβάλλοντος.  Η ενεργή συμμετοχή η ευαισθητοποίηση  των παιδιών  ανάλογα με τις δυνατότητες τους  και με την βοήθεια των ειδικών και των εθελοντών γονέων σ’ όλες τις φάσεις του προγράμματος.

Ø   Το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία.

Ø   Η κατανόηση πολύπλοκων σχέσεων- αλληλεξαρτήσεων μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος.

Ø   Η γνωστική ανάπτυξη (Φυσικές επιστήμες, γλώσσα, μαθηματικές έννοιες) ,η αισθητική καλλιέργεια (Θέατρο, μουσική, ζωγραφική,  λογοτεχνία, λαϊκή παράδοση, μυθολογία ,ιστορία).Η ανάπτυξη δεξιοτήτων(προφορικού λόγου, εμπλουτισμός λεξιλογίου, γλωσσική καλλιέργεια και αποσαφήνιση όρων(σημασιολογική λειτουργία).

Ø   Η ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης ( η συνεργασία, η ομαδική εργασία, η επικοινωνία, , η κριτική σκέψη, η ανταλλαγή απόψεων, η ικανότητα παρατήρησης και σχεδιασμού, η ελεύθερη έκφρασης της γνώμης,

Ø   Η ανάπτυξη επιχειρημάτων, η ανάπτυξη πρακτικών δραστηριοτήτων, η ανάδειξη προσωπικών εμπειριών).

Ø   Η ανάπτυξη της αυτοεικόνας και της αυτοπεποίθησης, η ανάπτυξη του αισθήματος της ευθύνης με την συμμετοχή και ενεργοποίηση στα κοινά .

Ø   Και τέλος αγάπη και γνώσεις για τα αρωματικά φυτά και βότανα του τόπου μας με στόχο την προβολή της αξίας τους ,την συμβολή τους στην υγεία μας και την σημασία τους στην διατροφή μας.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ   ΘΕΜΑΤΟΣ:

ü   Η ύπαρξη της κατάλληλης υποδομής,( ενός διαμορφωμένου χώρου 110 τ.μ.  πεζοδρόμια με κυβόλιθους, παρτέρια, σκακιέρα για τη φύτευση μικρών φυτών , ύπαρξη του στοιχείου  του νερού μ ε ένα μικρό ποταμάκι ) στον χώρο του σχολείου μας για την φύτευση και καλλιέργεια ενδημικών φυτών του τόπου μας.

ü   Η πλούσια χλωρίδα της Κρήτης μας .

ü   Η εξυπηρέτηση πολλών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από διάφορες περιοχές του αναλυτικού προγράμματος μέσα από την ευχάριστη και εποικοδομητική κηπουρική απασχόληση (διαθεματική προσέγγιση της γνώσης) με στόχο την Κοινωνική ανάπτυξη, την  Γνωστική ανάπτυξη, την  Αισθητική ανάπτυξη, και την ανάπτυξη των Δεξιοτήτων.

ü   Η συμβολή του προγράμματος  στον εθισμό του παιδιού στον επιστημονικό τρόπο σκέψης μέσα από την παρακολούθηση, διερεύνηση και ερμηνεία διαφόρων βιολογικών φαινομένων.

ü   Και τέλος πιστεύουμε ότι η ενασχόληση των παιδιών με την κηπουρική μπορεί να ενίσχυση την ανάπτυξη δημοκρατικών παιδαγωγικών σχέσεων και λιγότερο δασκαλοκεντρικών μορφών διδασκαλία και επομένως να συμβάλλει στην ανάπτυξη άμεσων σχέσεων του παιδιού με το περιβάλλον και την περιβαλλοντική συνείδηση. Ενισχύει τους δεσμούς του παιδιού με την φύση και το ενδιαφέρον του απέναντι στη φύση.  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ø   Ανίχνευση προηγούμενων γνώσεων.

Ø   Κατασκευάζουμε το ιστόγραμμα .

Ø   Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες.

Ø   Συλλέγουμε πληροφορίες.

Ø   Οργανώνουμε επισκέψεις παρατήρησης .

Ø   Γίνεται  φωτογράφηση της αυλής μας.

Ø   Παρουσίαση των γνώσεων και του υλικού που αποκτήθηκαν στην κοινότητα με διάφορους τρόπους όπως:

       i.            Οργάνωση έκθεσης Ζωγραφικής, κολάζ, κατασκευών.

        ii.            Παρουσίαση του προγράμματος μέσα από κείμενα και διαφάνειες.

        iii.            Έκθεση φωτογραφίας.

         iv.            Θεατρικό  δρώμενο με θέμα: «SOS για τη ΦΥΣΗ»

  ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

 Στο φυσικό περιβάλλον των φυτών:

Επισκέψεις ,παρατήρηση, συλλογή, αποξήρανση, ανθοδετική, ζωγραφική (votanical painting), κολάζ, διακόσμηση, γλυπτά με φυσικά υλικά.

Στην αυλή του σχολείου μας:

Κηπουρικές εργασίες, παρατήρηση, καταγραφή των σταδίων ανάπτυξης, του φυτού .Εκτέλεση συνταγών μαγειρικής, , θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, ζωγραφική, κολάζ,

Στο Φυτώριο:

Παρατήρηση, συλλογή πληροφοριών, αγορά φυτωρίων, αγορά ειδών κηπουρικής, Ανταλλαγή απόψεων.

Στις βιοτεχνίες, καταστήματα, λαϊκή αγορά:

Παρατήρηση, εμπόριο, οικονομικά οφέλη.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

v  Τα παιδιά κινούνται, παίζουν μέσα στον χώρο της αυλής παρατηρούν κάθε αλλαγή  και προετοιμασία του εδάφους (Σκάψιμο βαθύ ,καθάρισμα οπό πέτρες και αγριόχορτα, ίσιωμα του χώματος, πέρασμα του συστήματος άρδευσης, φύτευση νέων φυτών) και  συμμετέχουν ενεργητικά  αβίαστα και φυσικά.

v  Ενθαρρύνονται για πρωτότυπες ιδέες, αφήνονται να εκφραστούν ελεύθερα, τους εξασφαλίζουμε ένα κλίμα ελευθερίας, ασφάλειας, παραδοχής, σεβασμού της ατομικής του ελευθερίας. Τα προτρέπουμε σε ποικίλες κινητικές δραστηριότητες.

v  Αναλαμβάνουν ποικίλες δραστηριότητες ,φύτευση, σκάλισμα, πότισμα, ξεβοτάνισμα, μάζεμα των φύλλων,(ανάλογα πάντα με τις δυνατότητες τους και την βοήθεια κάποιου μεγάλου αν χρειαστεί.)

v  Συλλέγουν υλικό με την βοήθεια των γονέων (μύθους ιστορίες, τραγούδια, συνταγές,)

v  Συλλέγουν, αποξηραίνουν φυτά ,κάνουν κατασκευές με φυσικά υλικά. ,κολάζ, αρωματίζουν μπουκάλια με λάδι., φτιάχνουν αρωματικά κεριά.

v      Μαθαίνουν παίζοντας

Πραγματοποιούμε εκπαιδευτικές επισκέψεις στο αρχαιολογικό μουσείο, στο μουσείο λαϊκής τέχνης,  στο φυτώριο, στη λαϊκή αγορά ,στο φυσικό περιβάλλον των φυτών, σε βιοτεχνίες, καταστήματα.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

 

Στο αρχαιολογικό Μουσείο Στο Μουσείο Λαϊκής τέχνης

 

 

Στο φυσικό περιβάλλον των φυτών Στη λαϊκή αγορά

 

 

 

Στα καταστήματα της πόλης μας Στη βιοτεχνία

 

 
Στην αυλή μας  

 
                                             Αρχή